Storingsoorzaak: seinstoring

Een seinstoring is een storing waarbij de verkeersleiding van ProRail de seinen langs het spoor niet meer kan bedienen. Seinen zijn essentieel voor de veiligheid op het spoor; een trein mag niet rijden tenzij het sein toestemming geeft om verder te rijden.

Vanwege de veiligheid zijn spoorwegseinen ‘fail-safe’ ontworpen. Dit houdt in dat een sein bij een defect of bij een storing automatisch op rood springt. Een trein kan daardoor niet onterecht doorrijden naar een stuk spoor waar al een andere trein rijdt. Dat is wel zo veilig, maar het betekent ook dat de overlast van een seinstoring vrij groot is: treinen kunnen niet meer verder rijden en een dienstregeling is vaak niet meer mogelijk.

Sommige seinstoringen hebben betrekking op een beperkt aantal sporen of een klein gebied, maar een seinstoring kan ook een volledig traject betreffen. Oorzaken voor een seinstoring zijn divers: er kan een storing zijn in het systeem van de verkeersleiding, er datakabel kapot zijn geraakt, of de stroomtoevoer naar de seinen verstoord zijn. In al deze situaties blijven de seinen op rood staan en kunnen er vanwege de veiligheid geen of minder treinen rijden totdat de storing verholpen is.

Ook wanneer een seinstoring eenmaal verholpen is, kan dit nog voor enige tijd leiden tot vertraging en treinuitval. Treinen kunnen nog ‘in de file staan’ en de treinstellen kunnen zich door de storing op de verkeerde plaats bevinden.

Rijden de Treinen categoriseert deze storingsoorzaak in de categorie Infrastructuur.


Statistieken

Statistieken voor deze oorzaak worden berekend over de afgelopen 24 maanden.

Tussen 1 januari 2022 en 31 december 2023 zijn er 514 storingen gemeld veroorzaakt door een seinstoring. Gemiddeld 1 storing per dag.
De gemiddelde storingsduur voor deze oorzaak is 2 uur, 46 minuten.

Aantal treinstoringen en totale duur

Deze grafiek toont het aantal storingen die veroorzaakt zijn door een seinstoring en de totale duur van deze storingen (gemeten in uren).

Storingen per weekdag

Deze grafiek toont het aantal storingen voor elke dag van de week.