Storingsoorzaak: aanrijding

Wanneer een aanrijding de oorzaak is voor een treinstoring dan kan dat verschillende betekenissen hebben. Vaak gaat het om een aanrijding met persoon (deze worden sinds eind 2019 als aanrijding geregistreerd), maar het kan ook gaan om een aanrijding met een auto of vrachtwagen, met een dier of een botsing tussen twee treinen.

Afhankelijk van de achterliggende oorzaak is de duur van een dergelijke treinstoring wisselend. Een aanrijding met een persoon kan vaak enkele uren beslaan, zeker wanneer het slachtoffer overleden is en de politie onderzoek moet doen. Bij aanrijdingen met kleine dieren (zoals zwanen) kan de trein snel weer verder, en anders dan bij een aanrijding met een persoon of met een voertuig is een politieonderzoek meestal niet nodig.

Een aanzienlijk deel van de aanrijdingen bestaat uit aanrijdingen met een persoon. Dit houdt in dat een persoon op of vlakbij het spoor aangereden is door een trein. Een deel hiervan betreft een (poging tot) zelfdoding, maar het betreft ook mensen die door een trein aangereden worden terwijl ze op of naast het spoor wandelen, personen die van het perron vallen of situaties waarbij iemand op een overweg oversteekt vlak voor een aanstormende trein.

De gevolgen van een aanrijding tussen een persoon en een trein zijn vaak heftig. Veel slachtoffers raken ernstig gewond en een deel overleeft een aanrijding niet. Voor het treinpersoneel is het ook lastig om om te gaan met een dergelijke situatie. Door de lange remweg van een trein kan een machinist meestal niet meer op tijd remmen om een aanrijding te voorkomen. Treinconducteurs moeten na een (mogelijke) aanrijding buiten de trein inspecteren wat er gebeurd is om eventueel eerste hulp te verlenen.

Treinpersoneel krijgt vaak psychische klachten na een aanrijding met persoon. Soms zijn deze klachten zo ernstig, dat zij niet meer op de trein kunnen werken. Ook voor omstanders kan het zien van een aanrijding traumatisch zijn. In dergelijke gevallen is slachtofferhulp beschikbaar.

Binnen de categorie ongelukken staat de aanrijding met persoon bovenaan. ProRail neemt verschillende maatregelen om de toegang tot het spoor te bemoeilijken, bijvoorbeeld door het plaatsen van hekken (zodat wandelen langs het spoor wordt bemoeilijkt) en het vervangen van overwegen door tunnels. Het is echter onmogelijk om alle mogelijke toegangen tot het spoor af te sluiten.

Denk je aan zelfmoord?
Praten helpt. Bel 0900-0113 (24 uur per dag) of kijk op 113.nl.

Rijden de Treinen categoriseert deze storingsoorzaak in de categorie Ongelukken.


Statistieken

Statistieken voor deze oorzaak worden berekend over de afgelopen 24 maanden.

Tussen 1 januari 2022 en 31 december 2023 zijn er 1.032 storingen gemeld veroorzaakt door een aanrijding. Gemiddeld 1 storing per dag.
De gemiddelde storingsduur voor deze oorzaak is 2 uur, 5 minuten.

Aantal treinstoringen en totale duur

Deze grafiek toont het aantal storingen die veroorzaakt zijn door een aanrijding en de totale duur van deze storingen (gemeten in uren).

Storingen per weekdag

Deze grafiek toont het aantal storingen voor elke dag van de week.