Open data over treinritten

Alle treinritten in Nederland worden sinds 2019 opgeslagen in het treinarchief van Rijden de Treinen. Deze dataset bevat alle vertragingen, opgeheven treinen en dienstregelingswijzigingen van alle treinen in Nederland.

Ga naar:

Beschrijving van de data

Deze dataset bevat alle reizigerstreinen in Nederland sinds 2019. De data wordt aangeboden als CSV-bestanden gecomprimeerd met Gzip.

Iedere rij in deze bestanden representeert een stop op een station. Iedere rit vertrekt vanaf en komt aan op een station (dus twee rijen). Voor iedere stop vind je de naam van het station, de aankomst- en vertrektijd, vertragingen en opgeheven ritten. De exacte betekenis van iedere kolom wordt hieronder uitgelegd.

De bron voor deze data is de real-time data van NS met live vertrektijden, actuele aankomsttijden en dienstregelingswijzigingen. Deze data wordt ook gebruikt in de app en website van Rijden de Treinen.

Kolommen

Deze dataset bevat de volgende kolommen:

 • Service:RDT-ID
  Uniek ID (rit)
  Dit ID wordt door Rijden de Treinen gebruikt voor deze rit. Het heeft geen nuttige betekenis buiten het uniek identificeren van een enkele rit op een enkele datum.
 • Service:Date
  Ritdatum (dienstregelingsdatum)
  De geplande datum voor deze rit.
 • Service:Type
  Treinsoort
  Het soort trein, zoals Intercity, Sprinter of ICE International.
 • Service:Company
  Vervoerder
  Vervoerder die deze rit uitvoert, zoals NS of Arriva.
 • Service:Train number
  Treinnummer
  Het treinnummer (ritnummer) voor deze rit identificeert deze rit uniek op deze datum. Dit nummer wordt soms ook gecommuniceerd naar reizigers (vooral voor internationale treinen).
 • Service:Completely cancelled
  Rit is volledig opgeheven
  Deze kolom is true wanneer alle stops van deze rit opgeheven zijn. Of met andere woorden: wanneer de trein helemaal niet rijdt.
 • Service:Partly cancelled
  Deels opgeheven
  Deze kolom is true wanneer een of meer stops van deze rit opgeheven zijn. Of met andere woorden: wanneer de trein niet rijdt op een deel van het traject.
 • Service:Maximum delay
  Hoogste vertraging voor deze rit
  De hoogste vertraging (in minuten) van alle stops van deze rit.
 • Stop:RDT-ID
  Uniek ID (stop)
  Unieke ID voor deze stop. Dit ID is uniek voor iedere stop in de dataset. Het heeft verder geen nuttige betekenis.
 • Stop:Station code
  Verkorting (NS/ProRail-code)
  Code (verkorting) van de stationsnaam. Zie ook de dataset met treinstations.
 • Stop:Station name
  Stationsnaam
  De naam van het station.
 • Stop:Arrival time
  Aankomsttijd
  Geplande aankomsttijd in RFC 3339-formaat. Deze kolom is leeg wanneer er geen aankomst gepland was.
 • Stop:Arrival delay
  Aankomstvertraging
  Vertraging bij aankomst in minuten. Deze kolom is leeg wanneer er geen aankomst gepland was.
 • Stop:Arrival cancelled
  Opgeheven aankomst
  Deze kolom is true wanneer de aankomst op deze stop opgeheven is. Deze kolom is leeg wanneer er geen aankomst gepland was.
 • Stop:Departure time
  Vertrektijd
  Geplande vertrektijd in RFC 3339-formaat. Deze kolom is leeg wanneer er geen vertrek gepland was.
 • Stop:Departure delay
  Vertrekvertraging
  Vertraging bij vertrek in minuten. Deze kolom is leeg wanneer er geen vertrek gepland was.
 • Stop:Departure cancelled
  Opgeheven vertrek
  Deze kolom is true wanneer het vertrek op deze stop opgeheven is. Deze kolom is leeg wanneer er geen vertrek gepland was.

Downloads

De volgende datasets zijn beschikbaar:

Licentie en bronvermelding

CC BY 4.0

Deze data wordt vrijgegeven onder de Creative Commons Attribution 4.0-licentie. Dat houdt in dat je deze data voor alle doeleinden kunt gebruiken, zolang je Rijden de Treinen als bron vermeldt. Als je vragen hebt over de data, neem dan contact op.

Deze data wordt jaarlijks vernieuwd. Voor pers, media en professionele gebruikers is het mogelijk om een meer actuele versie van deze dataset te krijgen of een aangepaste selectie. Neem contact op voor meer informatie.

Rijden de Treinen heeft ook open data over: