Uitleg statistieken van treinstoringen

Op basis van de storingsberichten die Rijden de Treinen in de afgelopen jaren heeft verzameld is het mogelijk om statistieken te berekenen. De statistieken worden zowel voor heel Nederland als per traject uitgerekend. Op deze manier is in te zien welke spoortrajecten gevoelig zijn voor vertragingen en storingen. Ook is te zien welke oorzaken vaak voorkomen en op welke dagen er vaak storingen zijn.

Rijden de Treinen koppelt iedere storingen aan een traject. Deze koppeling wordt automatisch gemaakt op basis van de stations die getroffen zijn door een storing. Als NS bijvoorbeeld meldt dat er tussen Nijmegen en Oss minder treinen rijden, berekent Rijden de Treinen automatisch welke stations tussen Nijmegen en Oss liggen, en op welke spoortrajecten deze stations liggen. Rijden de Treinen koppelt dit vervolgens aan het traject 's-Hertogenbosch – Nijmegen.

De spoortrajecten die Rijden de Treinen hanteert is een vaste lijst van trajecten, die gebaseerd is op logische routes binnen het spoorwegnet. Doordat de lijst al sinds het begin van het bijhouden van statistieken (vrijwel) onveranderd is, is het goed mogelijk om per traject de ontwikkeling per periode te zien.

In de statistieken worden de spoortrajecten gekoppeld aan het laatste bruikbare bericht. Wanneer een storing bijvoorbeeld in eerste instantie gekoppeld was aan meerdere trajecten en later beperkt werd tot één enkel traject wordt alleen het laatste traject gehanteerd.

Duur van een storing

Bij de statistieken vind je informatie over de duur van een treinstoring. De duur is de tijd dat er een storingsbericht actief was. Vaak is de storing al (iets) eerder begonnen dan de eerste melding.

Wat is een treinstoring eigenlijk?

Voor Rijden de Treinen is iedere storing die NS op haar website plaatst een treinstoring. In het algemeen wordt er een bericht geplaatst wanneer er minder of geen treinen rijden op een spoortraject of wanneer de treinen met flinke vertraging rijden. Wanneer er slechts een paar treinen met vertraging rijden plaatst NS over het algemeen geen storingsbericht.

Om continue gegevens te kunnen verzamelen en verwerken voert Rijden de Treinen geen controle uit op de informatie die NS plaatst. De statistieken en informatie zijn dus grotendeels afhankelijk van de informatie zoals ze door NS verstrekt worden.

Oorzaken van storingen

Voor elke treinstoring wordt ook een oorzaak geregistreerd. Deze oorzaak wordt doorgegeven door NS en ook benoemd in de reisinformatie (zoals omroep of apps). Soms verandert de oorzaak tijdens de loop van een storing. In dat geval wordt de laatst gebruikte oorzaak overgenomen.

Wanneer een oorzaak verandert in “door een eerdere verstoring” wordt de originele oorzaak gebruikt voor statistieken, om te voorkomen dat er (voor de statistieken) veel storingen veroorzaakt worden door een eerdere storing.